Skip links

Om oss

Oasen Ressurssenter er nå en del av Ecura, et av Norges største private helseforetak.

Oasen Ressurssenter vil bli en viktig del av Ecuras bo og habiliteringstjenester

 Les mer her:  Vi tilbyr helse- og omsorgstjenester i Norge – Ecura

 

Oasen Ressurssenter er et sted for trygghet, utvikling og forandring for familier og enkeltpersoner. Vi er lokalisert i Sarpsborg, men leverer tjenester i hele regionen.

Vi er et avlastnings- og botiltak for barn og ungdom med ulike bistandsbehov, funksjonshemninger og sosial/ emosjonelle vansker, men bidrar med vår helhetstenking også som ressurspersoner overfor foresatte og familie/nettverk for øvrig. Tjenestene utføres etter helse- og omsorgstjenesteloven og etter Lov om barneverntjenester, samt for privatpersoner i form av familieterapi / parsamtaler og individualterapi.

Vi har rammeavtaler og enkeltavtaler med de fleste kommuner i vår region, og er kjent for å gi tilbud av solid faglig kvalitet.

Flere av våre terapeuter har bred erfaring fra ulike profesjonelle veiledningssituasjoner, og vi kan også tilby veiledning og utviklingssamtaler både til arbeidsgrupper og til enkeltpersoner.

Selskapet ble startet i år 2000 med å tilby tjenester innen sosialsektoren, og begynte med avlastningsturer og miljøterapeuttjenester. I 2005 kjøpte vi vårt først hus i Brattveien-området, som nå er senter for vår virksomhet med flere boliger samlokalisert. Alle våre avdelinger er samlet innenfor en radius av 2,5 km, og korte avstander sikrer samhørighet mellom boligene, og en helhetlig organisasjonskultur.

VÅRE VERDIER

Ekthet

Vi har tro på at oppriktighet og ærlighet hos oss selv, fremmer det samme hos andre og skaper trygghet og forutsigbarhet. Vi tenker trygghet som avgjørende for menneskelig utvikling. Gjennom å være tydelig og ekte med våre egne grenser, våre felles regler og rammer, samt våre forventinger til de mennesker som omgir oss, gjør vi det lettere for andre å forstå situasjoner og ta del i vår opplevelse, samt å tydeliggjøre seg selv.

Vennlig nysgjerrighet

Vi opplever at det å være fordømmende, “forhåndsur” eller på annen måte forutinntatt på en negativ måte, sjelden gir en god forståelse for andre mennesker eller er en nyttig tilnærming til andre. Vi har en grunnholdning hvor vi tror at mennesker “vil hverandre vel” og at andre uttrykk som aggresjon, arroganse, taushet, oppgitthet og så videre handler om manglende kommunikasjon; frykt og misforståelser. Ved å være nysgjerrig på en vennlig måte, har vi tro på at kolleger, ungdommer, foresatte og samarbeidspartnere gis anledning til å utdype sine tanker og opplevelser i en trygg atmosfære. Å åpent undre seg over det vi opplever fremmed eller feil, gir et utmerket grunnlag for dialog om ulike betraktninger og ulike normer.

Engasjement

Vi anser den enkeltes engasjement for menneskelig og faglig utvikling, samt tilstedeværelse i møte med den andre, som avgjørende i vårt arbeid. Det å engasjere seg og vise sin begeistring, sin deltagelse og innblanding, bidrar både til et godt terapeutisk miljø og et godt arbeidsmiljø.