Skip links

Hjelpetiltak

Oasen Ressurssenter

Oasen yter tjenester både innen endringstiltak og kompenserende tiltak for barn og unge med offentlig bistand.

Vi har fokus på traumebevisst omsorg, og har lang erfaring med særlig tilpassede tiltak for barn og unge med store og sammensatte vansker. I samarbeid med helsetjenester, skoler og øvrige samfunnsaktører, bidrar vi til å gi utsatte barn en bedre livssituasjon og muligheter til en bedre framtid.