Skip links

Familieterapi

Parsamtaler

Strever dere med kommunikasjonen i forholdet? Våre erfarne terapeuter tilbyr familieterapi i form av tradisjonelle parsamtaler og familiesamtaler. Vi har normalt ingen ventetid.

Individualterapi

Vi tilbyr individuelle utviklings- og terapisamtaler. Mange opplever problemer i ulike livssituasjoner, eller ønsker av forskjellige grunner hjelp til å få til forandring i sitt liv.

Våre terapeuter er solid klinisk utdannet innen denne type samtaler, og mange opplever at dette kan være til stor hjelp i forhold til problematiske relasjoner innen parforhold, familie for øvrig, arbeidssituasjon og så videre.

Vi har også her kort ventetid og fleksible åpningstider.

ØVRIGE FAMILIETILBUD

Familieterapi

Vi har en klar tanke om at ”problemer primært ikke er i mennesker, men mellom mennesker”. Med utgangspunkt i dette ser vi også nytten av at flere familiemedlemmer sammen kan komme til samtaler. Vi får da ta mer direkte del i familiens samspill, og kan bidra som veiledere og hvor for eksempel grenser og kommunikasjon blir et felles prosjekt for familien.

Veiledning

Gjennom å bli kjent med ungdommer og deres familie, får vi ofte et godt utgangspunkt for å dele erfaringer og gi veiledning i hvordan man kan møte daglige utfordringer. En viktig del av vårt tilbud er derfor å være støttepersoner og en ressurs for foresatte og andre som har en relasjon til barn og unge.

Sexolog

Vi ser også at mange opplever det vanskelig å ta opp tema knyttet til seksualitet og intimitet med sine nærmeste. Vi kan i samtaler bidra til å åpne kommunikasjonen om disse sidene i livet. Ut fra behov benytter vi da våre terapeuter med spesiell sexologisk kompetanse.