Skip links

Barnevern

Oasen Ressurssenter – avd. Barnevern

Oasen Barnevern har tilbud både innen endringstiltak og kompenserende tiltak for barn og unge med bistand fra barnevernet.

Vi har fokus på traumebevisst omsorg, og har lang erfaring med særlig tilpassede tiltak for barn og unge med store og sammensatte vansker. I samarbeid med helsetjenester, skoler og øvrige samfunnsaktører, bidrar vi til å gi utsatte barn en bedre livssituasjon og muligheter til en bedre framtid.

Familieopphold

Tiltakene utformes gjerne i samarbeid med barnevernet og familien. Dette kan bestå av flere tilbud som spenner fra familieopphold på institusjon til noen timer med miljøarbeider på fritiden. Mange av våre arenaer gir gode muligheter for aktivitet og samspill, og gjennom vår fleksibilitet kan vi tilpasse oss de fleste familier.

Bofelleskap/institusjoner og enetiltak

Oasen har godkjenning for omsorgsplasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-12 og 1-3 etter avtale med Bufetat.

Avlastning

Vi har ulike ordninger for avlastning på ettermiddager, kvelder helger og ferier med miljøarbeidere på avdelingene. Vi tilbyr også tilpassede tjenester fra miljøarbeidere som er sammen med barna og ungdommene i skolesituasjon, fritidsaktiviteter, og øvrige arenaer i deres eget naturlige miljø. Tjenestene leveres både innen barnevern og innen helse og omsorg.

Omsorgssenter

Oasen har erfaring med drift av Omsorgssenter med boliger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år. Vi kan raskt etablere plasser for denne type opphold (bvl kap. 5A). Omsorgssenteret har særlig fokus på integrering og trygging av barn i krevende livssituasjoner.