Skip links

Avlastning

Avlastningsbolig

Oasen har lang erfaring med avlastning og etablering og drift av avlastningsboliger. Mange foresatte og søsken har behov for ordninger som ivaretar deres hverdagsliv i en familie med tilleggsutfordringer. Ved at barn og unge med samspillsvansker, psykiske lidelser eller andre særlige oppfølgingsbehov har fått plass i en avlastningsbolig, har mange familier funnet egne ressurser og blitt styrket som omsorgspersoner overfor hele familien.

Akuttavlastning

Vi etablerer raskt tilbud for korte eller lengre opphold, og tilpasser boenheten og innholdet tjenestemottakers og familiens behov.

Miljøarbeid og aktiviteter

Vi har ordninger for avlastning på ettermiddager og kvelder med miljøarbeidere på avdelingene. Vi tilbyr også tilpassede tjenester fra miljøarbeidere sammen med barna og ungdommene i skolesituasjon, fritidsaktiviteter eller øvrige arenaer i deres eget miljø.

Helg og ferieopphold

For barn og unge som trenger eller ønsker en opplevelseshelg eller avveksling med andre, tilpasses ulike tilbud etter ønske og behov.

Vi har døgnplasser over en eller flere ukedager eller ved akutte situasjoner. Ved å velge ukesavlastning kan ”hverdags-slitasjen” reduseres, slik at tiden sammen i helgen kan bli mer positiv.

Alle boliger har egne biler, og vi bringer beboerne til og fra skole og aktiviteter ved behov.

Hver sommer og i skolens ferier arrangerer vi turer og dagsutflukter under oppholdene, for nye og varierte opplevelser for våre barn og ungdommer.